W jaki sposób wdrożyć Politykę Bezpieczeństwa Informacji aby nie pominąć żadnego z wielu istotnych zagadnień i wymogów?

Liczba obowiązków związanych z organizacją, wdrożeniem i utrzymaniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest ogromna. Obszerność przepisów, ilość zagadnień i wiedza niezbędna do prawidłowego wprowadzenia PBI sprawiają, że do wykonania tych obowiązków powinien zostać oddelegowany i przeszkolony osobny pracownik. Nie zawsze jednak taka możliwość istnieje. Naszym klientom odradzamy zakup gotowej dokumentacji bez usługi związanej z wdrożeniem niezbędnych procedur. Najczęściej są to szablonowe opracowania, których dostosowanie do potrzeb jednostki jest bardzo uciążliwe lub niemożliwe.
Naszym klientom oferujemy pomoc w tworzeniu procedur i dokumentacji związanej z Polityką Bezpieczeństwa Informacji obejmującą min.:

  • inwentaryzację aktywów
  • szacowanie ryzyka i identyfikację zagrożeń
  • opracowanie niezbędnych dokumentów i rejestrów
  • organizację procedur
  • okresowy audyt systemu zabezpieczeń

Nasza rola jednak na tym się nie kończy! Wiedząc jak bardzo złożona jest tematyka bezpieczeństwa informacji naszym klientom oferujemy pomoc w zakresie:
  • aktualizacji niezbędnej dokumentacji
  • przeprowadzania okresowych audytów i sprawdzeń
  • okresowego szkolenia użytkowników systemów informatycznych
  • modyfikacji procedur
  • prowadzenia niezbędnych rejestrów

Zapraszamy do współpracy.