Ochrona danych osobowych (RODO)

Nasi pracownicy od wielu lat zajmują się problematyką ochrony danych osobowych. Każdego dnia wykonują zadania bezpośrednio związane z kształtowaniem i przestrzeganiem Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Część z nich wypełniała obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Odpowiadając na ogromne zainteresowanie dotyczące wdrożenia i utrzymania dokumentacji oraz procedur związanych z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (rodo) przygotowaliśmy do Państwa dyspozycji zespół specjalistów którego wyłącznym zadaniem będzie pomoc w wywiązaniu się z tych uciążliwych obowiązków.
Chcemy aby świadczone przez nas usługi w tym zakresie były na najwyższym poziomie w związku z tym zapewniamy Państwu zarówno kompleksowe wdrożenie niezbędnych procedur i dokumentów wraz z identyfikacją zbiorów i analizą ryzyka jak również późniejszą opiekę dedykowanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowy zakres oferowanych usług:
 • nadzór nad procedurami i dokumentacją realizowany przez zespół inspektora ochrony danych
 • wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych
 • gwarancja bezpośredniego kontaktu z IOD (dedykowany adres e-mail oraz numer telefonu)
 • gwarancja dostępności IOD – czas reakcji do 2 godzin od zgłoszenia incydentu lub naruszenia
 • obsługa incydentów i naruszeń
 • przygotowanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 • identyfikacja zbiorów danych osobowych
 • identyfikacja procesów przetwarzania oraz analizowanie i sprawdzanie ich zgodności z wymogami prawnymi
 • określenie podstawy prawnej przetwarzania danych
 • pomoc w oszacowaniu ryzyka przetwarzania danych
 • pomoc w określaniu metod zabezpieczeń oraz technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
 • opracowanie procedur ochrony danych wrażliwych
 • szkolenie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych
 • szkolenie pozostałego personelu (podstawowe informacje na temat danych osobowych, najczęstsze zagrożenia oraz sposób reagowania na wystąpienie incydentu lub podejrzenie zagrożenia)
 • weryfikacja zgodności użytkowanego oprogramowania z aktualnymi przepisami
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych / kategorii czynności przetwarzania danych
 • pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych
 • wykonywanie rocznych audytów i sprawdzeń
 • cykliczne (min. jeden raz w miesiącu) sprawdzanie poprawności procedur ochrony danych osobowych wykonywane w siedzibie klienta
 • przygotowanie raportów dla Administratora Danych opisujących aktualny stan ochrony danych oraz niezbędne do podjęcia działania
 • określenie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego
 • Zapraszamy do współpracy.